جست و جوی کد رهگیری وظیفه_ بروزرسانی 1397/07/01
کد ملی

 
امتیاز دهی
 
 

1) این سامانه جهت اعلام کد رهگیری شرکت در آزمون دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایثارگران و رزمندگان وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد.
2) این سامانه در حال حاضر صرفا پاسخگوی ایثارگران محترمی است که دارای کارت ایثار بوده و در صورتی که جزو کارکنان «پایـور» هستند مدت حداقل هشت ماه و در صورتی که جزو کارکنان «وظیفه» باشند حداقل دوازده ماه در مناطق عملیاتی حضور داشته باشند.
3)    ایثارگران و رزمندگان پایور آجا لطفاً به بخش مربوط به کد رهگیری کارکنان پایور مراجعه فرمایند
4)  چنانچه کاربران بدلایلی موفق به دریافت کد رهگیری نشدند با سازمان صادرکننده کارت ایثار تماس حاصل نمایند.
 
بيشتر