سه شنبه 3 بهمن 1396  
اطلاعیه:
ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که در آزمون روز جمعه 96/10/29 شرکت نموده اند، به اطلاع می رساند ، نتیجه اولیه آزمون کتبی در روز یک شنبه 96/11/15 از طریق همین صفحه اعلام خواهد شد.