گزارش های تصویری
گزارش های تصویری
سه شنبه 18 مهر 1396 دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با فرمانده ناجا
عکس از: مسعود نظری محرابی
1   
1396/7/18 سه شنبه
7   
1396/7/18 سه شنبه
13   
1396/7/18 سه شنبه
19   
1396/7/18 سه شنبه

2   
1396/7/18 سه شنبه
8   
1396/7/18 سه شنبه
14   
1396/7/18 سه شنبه
20   
1396/7/18 سه شنبه

3   
1396/7/18 سه شنبه
9   
1396/7/18 سه شنبه
15   
1396/7/18 سه شنبه
21   
1396/7/18 سه شنبه

4   
1396/7/18 سه شنبه
10   
1396/7/18 سه شنبه
16   
1396/7/18 سه شنبه
22   
1396/7/18 سه شنبه

5   
1396/7/18 سه شنبه
11   
1396/7/18 سه شنبه
17   
1396/7/18 سه شنبه
23   
1396/7/18 سه شنبه

6   
1396/7/18 سه شنبه
12   
1396/7/18 سه شنبه
18   
1396/7/18 سه شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر
نسخه قابل چاپ